Sportnytt

Allt för den idrottintresserade

Lagsportens betydelse

Många av oss har någon gång idrottat, antingen tillsammans med andra i ett lag eller individuellt. Oavsett vilket så betyder sporten mycket för vår utveckling och lagsporter lär oss att samarbeta och ta hand om varandra oavsett hudfärg, status eller andra sociala bitar. 

Välj rätt träningsform

Det kan röra sig om hockey, fotboll eller innebandy för att nämna några av dem, det viktigaste är att man hittar en träningsform som passar så att man håller intresset vid liv under många år framöver. Det ska vara kul att sporta inte kännas som ett ont måste. 

Fotbollens betydelse

Om vi tar fotboll som är världens största sport som ett exempel, så är det så mycket mer än bara själva sporten. Det spelas av hundratals miljoner människor runt omkring i världen och vi är ännu fler som tittar på den. Fotbollen är en del av många länders kultur och har stor betydelse för det sociala livet för många av oss både som publik och spelare.

Ansvar och delaktighet

Fotboll och andra lagsporter innebär både ansvar gentemot varandra, delaktighet och framför allt tillhörighet vilket är viktigt för oss alla oavsett var vi komer ifrån. Sportverksamhet i olika former har en enorm betydelse i arbetet med ensamkommande flyktingbarn och sport har förenat människor i alla tider oavsett vilket land man kommer ifrån. Man brukar säga att exempelvis fotbollen har ett universiellt språk där alla kan interagera med varandra.